به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از نارخبر، طی حکمی از سوی مهندس افراشته معاون اجرایی رییس مجلس، شهلا میرگلوی بیات مدیرکل سلامت مجلس شورای اسلامی شد.